APA ITU PARANORMAL?

tpn

Apa itu Paranormal?

Banyak orang masih salah faham dalam mendefinisikan apa itu Paranormal? Untuk itu, artikel ini ditulis untuk menjelaskan kepada Anda erti Paranormal yang sesungguhnya.

 

ASAL KATA PARANORMAL

Paranormal berasal dari dua kata, iaitu “Para” yang ertinya melebih atau diluar dan kata “Normal” yang ertinya wajar atau biasa. Jadi Paranormal boleh diertikan sebagai orang yang punya kemampuan melebihi kewajaran atau orang yang mampu melakukan sesuatu diluar batas kebiasaan manusia normal. Misalnya, ada orang yang mampu tidak makan dan minum selama 40 hari, itu sudah disebut Paranormal kerana secara biologi tubuh manusia akan mati apabila tidak mendapatkan nutrisi sama sekali lebih dari 10 hari. Seseorang yang boleh mempengaruhi fikiran orang lain hanya dengan kata-katanya (hipnotis) juga boleh disebut dengan paranormal, kerana umumnya manusia biasa tidak mampu melakukannya.

 

DEFINISI PARANORMAL

Menurut definisi beberapa kamus, baik Kamus Bahasa Malaysia mahupun Kamus Bahasa Inggeris, disebutkan bahawa Paranormal adalah suatu kejadian atau kemampuan yang tidak boleh dijelaskan secara logik. Contohnya adalah peristiwa kerasukan/histeria, kemampuan telepati, badan yang kebal senjata, pengalaman masuk alam ghaib dan sebagainya.

 

Sebuah kamus bahasa Inggeris mendefinisikan paranormal sebagai “impossible to explain scientifically: unable to be explained or understood in terms of scientific knowledge”. Yang ertinya “sesuatu yang tidak boleh dijelaskan secara ilmiah: tidak boleh dijelaskan atau difahami dengan prinsip ilmu pengetahuan ilmiah”.

 

PARANORMAL = HARAM ?

Kami melihat beberapa artikel di internet mahupun majalah golongan agama tertentu. Disebutkan bahwa datang ke paranormal adalah haram dan dosa. Klaim semacam ini menandakan orang yang menulis artikel tersebut belum memahami apa erti paranormal yang sesungguhnya.

 

Sebetulnya istilah “Paranormal” hanyalah sebutan untuk menandakan adanya kemampuan yang luar biasa pada seseorang. Paranormal bukanlah sebuah JENAMA yang melekat pada profesi tertentu. Misalnya, ada seorang perawat,kiyai yang boleh menyembuhkan orang sakit dengan hanya memberikan air putih yang telah didoakan, maka perawat atau kiyai itu juga boleh disebut mempunyai kemampuan paranormal. Meskipun mereka tidak berprofesi sebagai “paranormal”, tapi kemampuan mereka adalah paranormal. Jadi sekarang Anda faham, bahawa datang ke paranormal itu sebetulnya BOLEH dan HALAL selama Anda datang ke paranormal yang tepat.

 

Namun sesuatu dianggap salah atau haram adalah apabila Anda datang ke o paranormal yang ajaran/amalannya menyimpang dari agama. Namun tentu tidak semua paranormal seperti itu. Paranormal umumnya mengajarkan kebaikan sebagaimana yang diajarkan juga oleh agama. Namun begitulah sifat manusia, pastinya ada saja golongan nakal yang mengaku paranormal. Sebagaimana terjadi dalam bidang profesi lain, bahawa ada saja penjawat awam,penegak hukum, guru, bahkan tokoh agama yang tindakannya tidak patut dicontoh.

 

KEMAMPUAN PARANORMAL

Seorang boleh disebut paranormal apabila dia memiliki satu atau beberapa kemampuan yang tidak boleh dijelaskan secara logik. Misalnya kemampuan telepati, kemampuan mempengaruhi orang lain dari jarak jauh, kemampuan penyembuhan dengan energi atau tenaga dalam, kemampuan prediksi masa depan, kemampuan membaca fikiran orang dan sebagainya.

 

FUNGSI PARANORMAL

Kewujudan Paranormal sukar dipisahkan dari kehidupan masyarakat kerana masyarakat memerlukan penyelesaian atas masalah yang tidak boleh dijelaskan secara logik. Fungsi Paranormal dalam masyarakat adalah memberikan perkhidmatan atau perkhidmatan supernatural sesuai keahlian dan keilmuan masing-masing.

 

Setiap paranormal biasanya mempunyai kelebihan (pengkhususan) dalam bidang tertentu. Ada paranormal yang kelebihannya di bidang kanuragan (ilmu beladiri), ada yang pakar dalam masalah percintaan, pakar komunikasi alam ghaib, pakar membantu kejayaan & Kekayaan dan sebagainya.

 

Apa Saja Kemampuan Paranormal?

Seorang paranormal, umumnya mempunyai kemampuan dasar yang sama. Namun dalam perkembangannya, boleh jadi dia lebih mengasah satu atau beberapa kemampuan yang menurutnya paling dia sukai. Hingga muncullah paranormal yang mengkhususkan diri hanya menangani satu bidang saja, walaupun sebetulnya dia pun mampu menangani hal-hal lain.

 

Seperti doktor. Semua doktor pastinya mendapatkan pendidikan perubatan untuk menjadi doktor umum. Semua doktor menguasai dasar ilmu perubatan yang sama sesuai kurikulum yang ditentukan kerajaan. Namun, boleh jadi, dalam perkembangannya, beberapa doktor mendalami bidang pengkhususan tertentu yang disukainya. Sehingga muncullah doktor pakar kandungan, pakar penyakit dalam, pakar kulit, pakar bedah,pakar jantung dan lain sebagainya.

 

Kembali ke dunia paranormal. Seseorang boleh dianggap paranormal, apabila dia mempunyai salah satu atau beberapa kemampuan berikut ini: 

 

Mempengaruhi Fikiran Orang Lain

Ini adalah kemampuan terpenting dari seorang paranormal. Kerana sebahagian besar masalah yang dibawa ke paranormal adalah berkaitan dengan orang lain. Misalnya datang seorang wanita meminta supaya suaminya tidak curang/main kayu tiga lagi, ada juga pesakit minta supaya anaknya yang nakal boleh diubati, dan apa juga muda-mudi yang meminta “pegangan” agar lebih mudah menarik hati lelaki / wanita yang disukainya. Hal-hal semacam ini tentunya memerlukan kemampuan supernatural yang mana boleh mempengaruhi fikiran orang lain sampai tahap tertentu. 

 

Keselamatan/Kekebalan / Selamat Dari Kecelakaan

Sering kita dengar, bahawa orang-orang tertentu ternyata tidak terluka ketika mendapat kecelakaan atau dicelakai orang lain. Kita banyak mendengar ada ustaz atau kiyai yang terbukti kebal senjata waktu ada orang yang menyerangnya. Ada dua jenis kekebalan, iaitu kekebalan yang boleh dipamerkan dan yang tidak boleh dipamerkan.

 

Yang bersifat defensif biasanya menggunakan kekuatan dari energi haq dari amalan hikmah seperti Hizib,Zikir dan sebagainya. Namun ada juga pertunjukkan kekebalan yang sebetulnya hanyalah trik silap mata. Sedangkan kekebalan yang tidak dapat diujicuba, menurut pengalaman kami, hasilnya malah lebih baik apabila terjadi bencana yang sesungguhnya. Pengalaman membuktikan banyak orang yang suka mempamerkan ilmu kebal, pada akhirnya mati di hujung pedang atau tertembak. Sedangkan orang yang tidak pernah diketahui mempunyai ilmu kebal, ternyata benar-benar kebal dalam keadaan darurat. Tidak disangka amalan yang selama ini dilakukan faedahnya bermanfaat untuk keselamatan/kekebalan.

 

Kekuatan Batin

Kekuatan batin adalah sebuah program fikiran yang dimanfaatkan dengan cara-cara tertentu sehingga boleh menjadi kenyataan. Sebagai contoh, seorang peniaga datang ke paranormal meminta supaya perniagaan mereka yang sepi menjadi laris dikunjungi pelanggan. Maka si paranormal akan menggunakan kekuatan batinnya untuk membantu mewujudkan keinginan si peniaga. Caranya adalah paranormal tersebut mengerahkan kekuatan fikirannya/Mindanya untuk membentuk gambaran mental berupa kedai tersebut dikunjungi banyak orang sehingga si peniaga mendapat banyak untung. Visualisasi fikiran ini diberi kekuatan batin yang tinggi sehingga daya batin ini menjadi seperti daya dorong untuk mewujudkan gambaran mental itu menjadi kenyataan. Seorang paranormal melatih kekuatan batinnya dengan banyak melakukan kegiatan spiritual seperti zikir,puasa,menyendiri, meditasi dan lain sebagainya.

 

Tenaga Dalam / Prana / Chi

Seorang paranormal, selain dia melatih kekuatan batinnya, umumnya juga melatih dirinya untuk berkemampuan menyerap dan memanfaatkan energi dari alam. Energi murni dari alam ini disebut dengan berbagai nama, diantaranya Tenaga Dalam, Chi, Prana dan sebagainya. Tenaga Dalam ini sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan secara sunatullah, sekaligus dapat digunakan untuk beladiri dan memberi energi perlindungan kepada orang mahupun benda. Sangat banyak manfaat tenaga dalam bagi orang yang mampu menggunakannya.

 

Mentransfer Energi

Mentransfer energi maksudnya adalah seorang paranormal umumnya mampu memindahkan energi dari alam atau dari dirinya ke suatu benda atau ke orang lain. Ada banyak jenis energi di dunia ini, dan seorang paranormal biasanya ahli dalam memindahkan atau menyimpan energi yang telah “dikuasainya” ke dalam berbagai macam media seperti air putih, batu permata, besi keris, pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. Seseorang yang menggunakan benda yang telah ditransfer energi akan mendapat manfaat dari energi yang ditransfer tersebut dengan keizinan Allah. Dan orang biasa juga boleh ditransfer energi sehingga seketika dia mempunyai kemampuan sebagaimana paranormal yang memberinya energi.

 

Mengendalikan Makhluk Ghaib / Jin

Paranormal yang memiliki keahlian membuka pintu alam ghaib sehingga dia bebas berkomunikasi dengan makhluk halus.Hampir semua paranormal mempunyai kemampuan untuk mengendalikan makhluk ghaib. Yang dimaksud mengendalikan adalah dia mampu merawat orang kerasukan/histeria, boleh mengusir jin yang mengganggu di rumah,boleh menangkap dan mengusir makhluk halus dengan doa tertentu, boleh membunuh jin yang jahat dan tahu cara-cara mengatasi berbagai jenis gangguan makhluk halus lainnya.

 

Kemampuan Melebihi Manusia Umumnya

Misalnya, ada paranormal yang mampu menarik trak yang berisi penuh pasir dengan tali yang diikatkan ke rambutnya. Ada juga orang yang tubuhnya mempunyai daya magnetik sehingga besi dan baja dapat melekat di kulitnya kerana daya magnet di tubuhnya. Contoh lain kemampuan melebihi manusia umumnya adalah kemampuan melihat makhluk ghaib. Beberapa orang dengan latihan atau secara alami berkemampuan melihat makhluk halus yang ada di sekitarnya. Intinya, seseorang yang mempunyai kelebihan diatas manusia pada umumnya disebut paranormal.

 

Pembersihan / Rawatan / Buka Aura

Kerana pelbagai hal, seseorang boleh mendapatkan hambatan batin untuk meraih kejayaannya. Hambatan batin ini boleh jadi kerana perilakunya sendiri atau kerana pengaruh tenaga negatif di lingkungannya. Orang yang mempunyai halangan ini sering dianggap bernasib sial atau punya “sengkala”. Paranormal dari kalangan tradisional mahupun agama, mempunyai cara-cara sendiri untuk melakukan rawatan atau pembersihan diri manusia dari hambatan batin tersebut. Cara-cara ini disebut pembersihan, rawatan ataupun buka aura. Dengan ada rawatan ini, maka seseorang boleh dibersihkan jalannya untuk mencapai kejayaan. Dengan rawatan atau buka aura, seseorang akan merasa lebih bahagia dan lebih mudah mencapai apa yang dicita-citakannya. 

 

Mata Batin / Clairvoyance

Seseorang boleh mempunyai mata batin dengan cara berlatih, namun ada juga yang memilikinya secara semulajadi sejak lahir atau setelah mengalami kejadian tertentu. Seorang paranormal umumnya peka mata batinnya, sehingga dia dengan mudah boleh memahami masalah pesakitnya yang datang. Dengan mata batin, dia juga lebih mudah menerima isyarat alam tentang pelbagai perkara yang perlu dilakukan untuk membantu mengatasi suatu masalah. Dengan mata batin, seorang paranormal kadang juga boleh mengetahui sesuatu yang tersembunyi.

 

Namun perlu diingat, mata batin sangat berbeza sifatnya dengan mata fizikal yang selalu dapat kita fungsikan bila-bila masa kita mahu. Mata batin seseorang hanya aktif apabila seseorang dalam keadaan perasaan yang tenang, tidak stress dan stabil tenaga spiritualnya. Apabila seseorang sedang emosional, tegang atau sedang tidak baik keadaannya, boleh jadi mata batinnya tidak berfungsi untuk sementara atau menjadi kurang tepat. Oleh kerana itu, tidak jarang paranormal meminta masa untuk memberi jawapan apabila dia merasa mata batinnya sedang “tertutup”.

 

Meraga Sukma / Out of Body Experience

Dengan latihan yang tekun selama bertahun-tahun, seorang paranormal juga boleh mengembangkan kemampuan untuk keluar dari tubuhnya. Kemampuan ini disebut dengan Meraga Sukma atau Out of Body Experience. Namun juga ada beberapa orang yang boleh keluar dari tubuhnya tanpa latihan. Namun yang seperti ini biasanya tidak terkawal, alias tidak boleh dilakukan atas kehendaknya sendiri. Saat ini, tidak banyak paranormal yang menguasai ilmu ini. Selain kerana tingkat kesulitan yang tinggi. Orang zaman dulu menggunakan ilmu meraga sukma supaya dapat berkunjung ke tempat-tempat yang jauh dengan cepat, fungsinya untuk mengawasi atau tujuan lain. Sebenarnya sangat banyak kelebihan sekiranya menguasai ilmu meraga sukma.Untuk mengetahui lebih lanjut tentang meraga sukma anda boleh membacanya di website lain milik saya.

 

Kemampuan Paranormal Lainnya

Tentu saja masih banyak kemampuan paranormal lain yang belum berkesempatan kami bahas disini kerana keterbatasan waktu kami untuk menulis semuanya. Semoga di lain waktu kami mempunyai cukup waktu untuk menuliskan berbagai macam kemampuan paranormal lainnya. Harapan kami, tulisan sederhana kami ini dapat membuka wawasan Anda tentang dunia paranormal yang penuh dengan warna.

 

Seseorang paranormal boleh jadi berbeza satu sama lain, namun kalau dikaji lebih dalam, mereka mempunyai kemampuan yang serupa. Meskipun cara mereka mendapatkan kemampuan itu pun dengan cara yang berbeza pula. Dalam hal ini Anda tidak perlu hairan. Anggap saja, untuk mendapatkan energi otot,semua manusia memerlukan makan.Namun jenis makanan dan cara memasaknya ada ribuan jenisnya. Makanan orang asia sangat berbeza dengan orang eropah. Namun hasilnya adalah sama, energi untuk tubuh kita.

 

Berdosakah Jika Anda Datang Ke Paranormal?

Dosa atau tidak, itu tergantung bagaimana cara pandang Anda terhadap paranormal. Datang ke paranormal atau menggunakan perkhidmatan paranormal dianggap dosa apabila Anda memandang bahawa paranormal adalah sumber kekuatan lain selain Tuhan. Apabila Anda yakin bahawa paranormal itu mempunyai kekuatan diluar kekuasaan Tuhan, itu ertinya Anda telah menduakan Tuhan. Yang dalam bahasa agama Islam disebut Syirik. Menurut ajaran Islam,syirik merupakan dosa besar yang sulit diampuni Tuhan.

 

Jangankan Anda datang ke paranormal,misalnya Anda datang ke doktor kerana suatu penyakit dan Anda meyakini doktor itu boleh menyembuhkan Anda atau Anda meyakini bahawa ubat yang diberikan doktor itu menyembuhkan Anda, maka Anda dinilai sudah menduakan kekuasaan Tuhan. Kita harus selalu berpegang pada prinsip, manusia hanya berusaha, Tuhanlah yang menentukan segalanya untuk kita.

 

Namun jika Anda memandang bahawa paranormal hanyalah manusia biasa yang mempunyai kepakaran tertentu,maka semua sepakat bahawa kedatangan Anda ke paranormal itu halal. Dengan catatan, paranormal yang Anda datangi tidak bersekutu dengan syaitan atau menggunakan ritual-ritual yang melanggar agama.

 

Maka dari itu, anggaplah paranormal sebagai manusia biasa yang mempunyai keterbatasan, disamping pengetahuan dan kemahirannya.Datang ke paranormal hendaknya disikapi sebagaimana Anda datang ke tukang penjahit untuk membuat baju atau datang ke pembuat kuih untuk memesan kuih ulang tahun. Dengan pengetahuan dan kemahirannya, penjahit dan pembuat kuih akan melakukan usaha sebaik mungkin untuk memenuhi keinginan Anda.

 

Begitu juga dengan paranormal. Dia tidak berkuasa atas segalanya. Paranormal hanya membantu Anda sebatas pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Dia akan menggunakan kemahirannya sebaik mungkin untuk membantu Anda. Tanpa melupakan bahawa segala sesuatu itu ditentukan oleh Tuhan.Manusia hanya mampu berusaha,Tuhan yang menentukan. Sedangkan paranormal membantu usaha Anda secara bathiniah dengan ilmu spiritual yang dimilikinya.

 

Jadi, jangan sampai Anda kehilangan iman Anda kerana datang ke paranormal. Jangan menggantungkan diri Anda pada paranormal, meskipun Anda menggunakan perkhidmatan/konsultannya atau membeli produknya. Sesungguhnya sebaik-baik Penolong adalah Allah dan kepadanya-Nya lah tempat bergantung segala sesuatu.Sedangkan paranormal hanyalah sebuah sarana penolong saja. Dengan begitu, in sya Allah Anda tidak terjerumus dalam dosa besar menduakan Tuhan.

 

Darimana Sumber Kemampuan Paranormal?

Paranormal adalah orang yang mampu melakukan sesuatu diluar kewajaran. Setiap orang yang mampu melakukan sesuatu di melebihi kemampuan manusia normal, maka boleh disebut dengan Paranormal. Biasanya kelebihan yang mampu dilakukan paranormal adalah hal yang sulit atau tidak boleh dijelaskan dengan ilmu pengetahuan zaman ini. Namun bukan bererti hal tersebut bukanlah suatu yang ilmiah.Paranormal tidak boleh dijelaskan secara ilmiah kerana akal manusia ketika ini belum mampu menyusun teorinya atau belum dijumpai alat yang boleh mengukur kemampuan paranormal.

 

Dulu orang menganggap daya tarikan yang ditimbulkan oleh magnet adalah hal yang ghaib atau paranormal. Namun sekarang, para ilmuan boleh menjelaskan bahawa daya tarikan magnet terhadap besi adalah hal yang wajar sesuai undang-undang fizik. Kesimpulannya, apa yang dianggap manusia saat ini sebagai paranormal,boleh jadi ratusan tahun lagi akan menjadi normal dan boleh dijelaskan secara ilmiah. Maka janganlah menutup fikiran anda untuk hal-hal paranormal.

 

Banyak orang bertanya, sebetulnya darimana sumber kemampuan paranormal? Apakah paranormal bekerjasama dengan makhluk ghaib? Ataukah paranormal menggunakan kekuatan doa? Atau apa mungkin itu adalah kekuatan fikiran manusia sendiri? – Di laman ini kami akan menjawab semua soalan tersebut.

 

Sebetulnya, sumber kekuatan paranormal adalah sama analoginya dengan sumber tenaga dalam kehidupan. Manusia dalam memenuhi keperluannya menggunakan banyak sumber tenaga, misalnya tenaga matahari, tenaga minyak bumi, tenaga gas alam, tenaga elektrik, tenaga cahaya, tenaga haba, tenaga angin dan sebagainya. Dari pelbagai sumber tenaga tersebut, boleh dihasilkan berbagai macam hal seperti untuk menghidupkan lampu, mengaktifkan laptop, memanaskan air, menghidupkan mesin industri, membuat kereta berjalan, menyejukkan bilik dan lain sebagainya.

 

Tubuh anda pun memperoleh tenaga dari pelbagai sumber, diantaranya dari makanan, air yang anda minum, udara yang anda hirup dan juga dari sinar matahari. Selain tenaga fizikal, diri anda juga perlu tenaga batin, berupa perhatian dan cinta dari keluarga atau orang yang anda sayangi. Dengan tenaga batin tersebutlah muncul semangat hidup sehingga anda semangat dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

 

Siapakah yang menciptakan semua tenaga tersebut? Jika anda orang beragama, tentu saja anda yakin yang menciptakan adalah Allah SWT Yang Maha Kuasa. Jadi sumber tenaga di alam ini tidak lain adalah berpunca dari Allah SWT Yang Maha Esa.

 

Begitu juga sumber kekuatan paranormal. Seorang paranormal boleh saja memperoleh tenaga dari pelbagai sumber. Dan apapun sumbernya akarnya adalah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kerana pada hakikatnya tidak ada satupun di dunia ini yang lepas dari kekuasaan Tuhan.

 

Secara sederhana, ada beberapa sumber kuatan yang sering dimanfaatkan paranormal, iaitu:

 

DOA & KEYAKINAN

Doa yang disertai iman (keyakinan) yang kuat adalah sumber kekuatan utama seorang paranormal ataupun para guru spiritual. Banyak orang berdoa, namun apabila yang bedoa tidak mempunyai keimanan yang kuat terhadap doa dan tujuan dari doa (Tuhan), maka doa itu akan mengambang. Oleh kerana itu, orang awam yang tingkat keimanannya rendah, sering datang ke paranormal, kiyai, atau guru spiritual lainnya untuk minta didoakan. Kerana orang-orang tersebut adalah orang yang telah melatih keimanan atau keyakinannya sampai pada titik iman yang mutlak. Dan iman yang kuat adalah kunci dari kekuatan doa.

 

DAYA BATIN / KEKUATAN FIKIRAN

Kekuatan batin atau kekuatan fikiran adalah sebuah program fikiran yang diunjurkan dengan cara-cara tertentu sehingga boleh menjadi kenyataan. Misalnya, seorang peniaga datang ke paranormal meminta supaya kedainya yang sepi menjadi laris dikunjungi pelanggan. Maka si paranormal akan menggunakan kekuatan batinnya untuk membantu mewujudkan keinginan si pedagang. Caranya adalah sang paranormal mengaktifkan kekuatan fikirannya untuk membentuk gambaran mental berupa kedai tersebut dikunjungi banyak orang sehingga si pedagang mendapat banyak untung.Daya fikiran ini diberi kekuatan batin yang tinggi sehingga daya batin ini menjadi seperti daya dorong untuk mewujudkan gambaran mental itu menjadi kenyataan. Seorang paranormal melatih kekuatan batinnya dengan banyak melakukan kegiatan spiritual seperti berzikir,berpuasa, bertapa, menyendiri, meditasi dan lain sebagainya.

 

ENERGI ALAM

Seorang paranormal, selain dia melatih daya batinnya, umumnya juga melatih dirinya untuk boleh menyerap dan memanfaatkan tenaga dari alam. Tenaga murni dari alam ini disebut dengan pelbagai nama, diantaranya Tenaga Dalam, Chi, Prana dan sebagainya. Tenaga Dalam ini sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan secara semulajadi, sekaligus boleh digunakan untuk beladiri dan memberi tenaga perlindungan kepada orang maupun benda. Sangat banyak manfaat tenaga dalam bagi orang yang mampu menggunakannya.

 

DOA & AMALAN

Doa adalah suatu ucapan atau bacaan yang mengandungi tenaga spiritual. Setiap budaya spiritual pastinya memiliki amalan yang sudah terbukti keampuhannya. Apabila amalan diucapkan oleh orang yang memenuhi syarat dan dalam keadaan yang tepat, maka tenaga dari amalan tersebut akan muncul. Amalan boleh berasal dari kutipan ayat suci agama tertentu mahupun rangkaian kata sakral yang dibuat oleh orang yang telah mencapai tahap spiritual tertentu.

 

KAROMAH / MAUNAH

Karomah dan maunah sedikit berbeza dengan sumber kemampuan paranormal yang telah dibahas sebelumnya. Bezanya adalah semua sumber kekuatan paranormal di atas merupakan sumber kekuatan yang boleh digunakan sesuai kehendak manusia sendiri kerana merupakan wilayah bidang kuasa manusia. Sedangkan karomah ataupun maunah hanya terjadi atas kehendak Tuhan semata. Manusia sebagai hamba tidak boleh meminta diturunkannya karomah atapun maunah. Namun karomah atau keajaiban juga boleh terjadi pada paranormal apabila Tuhan menghendaki.

 

Demikian beberapa sumber kekuatan paranormal. Setiap paranormal boleh jadi hanya memanfaatkan satu atau beberapa sumber kekuatan tersebut. Apapun sumbernya, sifat dari tenaga adalah boleh diubah menjadi bentuk tenaga yang lain. Misalnya elektrik boleh diubah menjadi tenaga cahaya ataupun tenaga panas. Begitu juga sumber kekuatan paranormal. Misalnya paranormal yang menggunakan tenaga dalam boleh menggunakan tenaga untuk penyembuhan, perlindungan, beladiri, membuka aura dan sebagainya.

 

Dan ingatlah selalu, bahawa segala sesuatu datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sumber kekuatan paranormal, walaupun kelihatannya berbeza sebetulnya berasal dari satu zat, iaitu Tuhan.

 

Demikian penjelasan kami mengenai sumber kekuatan paranormal.

Salam supernatural ..!

 

Antara Kelebihan & Keterbatasan Paranormal

Sehebat apapun kemampuan seorang paranormal, pada hakikatnya paranormal adalah manusia biasa seperti anda. Dia memang punya kemampuan lebih di bidang supranatural, namun di sisi lain dia juga punya kelemahan dan kekurangan. Paranormal boleh letih, boleh lapar, boleh merasa sedih dan boleh sakit apabila kurang rehat. Intinya paranormal adalah manusia biasa. Dia pakar dalam supernatural kerana dia mempelajari pengetahuan tersebut secara mendalam.

 

Untuk itu, anda jangan sampai salah faham dalam memaknai istilah paranormal. Seorang paranormal jangan dianggap seperti dewa atau manusia super.

 

ILMU PARANORMAL BUKAN MATEMATIK

Dalam matematik semuanya adalah pasti. Satu tambah satu hasilnya pasti dua. Lima dikali empat hasilnya pasti dua puluh. Bagaimana boleh pasti? Kerana matematik mengurusi angka dan formula yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Tidak peduli sedang terjadi bencana atau malapetaka, angka dan formula tidak pernah berubah.

 

Berbeza dengan ilmu paranormal yang mengurusi manusia yang mudah berubah fikirannya. Belum lagi pengaruh lingkungan dan orang-orang disekitar juga membuat adanya kemungkinan meleset dalam amalan ilmu paranormal. Selain itu, tenaga yang tak terlihat juga boleh mempengaruhi hasil dari amalan ilmu paranormal.

 

Kesimpulannya, walaupun paranormal punya kelebihan,ia tetap manusia biasa yang tunduk pada kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan paranormal sebetulnya adalah usaha batin yang tidak berdiri sendiri. Usaha batin harus dibarengi dengan usaha nyata agar hasilnya maksimum.

 

Jadi tidak benar apabila anda datang ke paranormal atau menggunakan perkhidmatan paranormal, kemudian anda tidak mahu melakukan apa-apa dan berharap anda akan berjaya seperti yang anda harapkan. Jelas sikap ini tidak dibenarkan. Yang benar adalah, anda menggunakan perkhidmatan atau produk paranormal sebagai pendukung usaha lahir anda.

 

Sebuah ilmu dilestarikan kerana tahap kejayaannya jauh lebih besar berbanding kegagalannya. Atau manfaatnya lebih besar dibanding mudarat-nya. Misalnya ilmu perubatan. Seperti yang anda tahu, tidak semua pesakit yang dibawa ke doktor pasti sembuh. Namun kerana pengalaman membuktikan, bahawa ilmu perubatan telah menolong nyawa banyak orang, maka ilmu tersebut dilestarikan sampai sekarang.

 

Begitu pula Ilmu Paranormal yang sedang kita bahas. Ilmu Paranormal sudah digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun lalu di berbagai negara. Semua kebudayaan pastinya mengenal paranormal yang disebut dengan pelbagai nama,misalnya perawat,paranormal,guru dan sebagainya. Ilmu Paranormal sampai sekarang masih dilestarikan orang, ertinya ini memang sudah terbukti bermanfaat untuk banyak orang.

 

Jadi pada dasarnya, usaha paranormal dalam menolong sesama adalah seperti doktor dalam menolong pesakitnya. Seorang doktor pastinya berusaha sebaik mungkin untuk kesembuhan pesakitnya. Walaupun ilmu perubatan itu ilmiah dan terbukti bermanfaat, namun seorang doktor tidak boleh menjamin kesembuhan pesakit.

 

Begitu juga paranormal yang benar. Seorang paranormal yang jujur ​​tidak akan pernah berjanji manis kepada pesakitnya. Ketika menolong seseorang dia bekerja secara profesional dengan ilmu dan pengalamannya. Namun mengenai hasil, dia tidak boleh menjamin kerana banyak faktor yang menentukan kejayaan pesakit. Paranormal hanyalah salah satu bahagian dari usaha, sebagaimana doktor melakukan usahanya.

 

Semoga artikel ini mencerahkan pemikiran anda tentang paranormal

SUMBER:DIAMBIL DARI PELBAGAI SUMBER

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s